Przenośny przepływomierz do ścieków i cieczy "trudnych"


Łatwy montaż sondy pomiarowej na rurociągu przenośny przepływomierz do pomiaru cieczy trudnych "ALFINE-PFD550" firmy Micronics (Anglia) jest przyrządem przenośnym. Jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych" (ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia oraz zapowietrzone), płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera.

Pomiar odbywa się bez kontaktu z cieczą płynącą, bez przecinania lub nawiercania rurociągu, niezależnie od ciśnienia w rurociągu. Mogą być mierzone ścieki, szlamy, osady, ciecze zanieczyszczone, zapowietrzone, zawierające zawieszone cząstki stałe, lepkie, ścierne, ciecze żrące i agresywne chemicznie.

Do prawidłowego pomiaru wystarczy, aby ciecz płynąca zawierała pęcherzyki powietrza lub gazu oraz / lub nieco zawiesiny lub cząstek stałych.

Przyrząd jest łatwy w obsłudze - w większości przypadków wystarczy wpisać tylko średnicę wewnętrzną rurociągu!

"ALFINE-PFD550" jest poręcznym i lekkim przyrządem serwisowym, przydatnym przy sprawdzaniu pomp, rozruchach, okresowym sprawdzaniu instalacji i w sytuacjach awaryjnych.

"ALFINE-PFD550" jest chętnie używany przez służby utrzymania ruchu m.in. w przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym.

Cechy wyróżniające:

ALFINE-PFD550

Uwaga:
Zapraszamy na szkolenie "na żywo" z obsługi przepływomierza "ALFINE-PFD550" na stanowisku badawczo - produkcyjnym, w siedzibie firmy "ALFINE-TIM".

Ciecze mierzone i zastosowania: ciecze zanieczyszczone zawierające zawieszone cząstki stałe, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje ...

Informacja techniczna

Video => Łatwy i szybki pomiar:

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze aparatury pomiarowej, rejestrację przepływu i energii cieplnej, wypożyczenia, usługi pomiarowe na wskazanym obiekcie.