Przepływomierze termiczne / masowe - powietrze, gazy


"ALFINLINE TA" firmy HOENTZSCH (Niemcy) to rodzina przepływomierzy termicznych / masowych przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i przepływu objętościowego / masowego czystych gazów oraz mieszanin gazów, powietrza i powietrza sprężonego.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko transportu i wymiany ciepła.
Wynik pomiaru jest odniesiony do warunków normalnych, nie jest wymagane wprowadzanie poprawek od wpływu temperatury i ciśnienia.

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy zaledwie 10 mm, nie posiada części ruchomych. Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

przepływomierz termiczny ALFINLINE TA10 ZG2b, retraktor, zawór kulowy, tuleja

Sondy termiczne mogą być przygotowane do współpracy z przetwornikami elektronicznymi:

Przepływomierze z sondami termicznymi stanowią doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne, mogą być łatwo przenoszone między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi.

Cechy wyróżniające

Przepływomierze mogą być dostarczone z Imiennym Protokołem Kalibracji z wydrukiem błędów oraz z certyfikatem DAkkS (opcje).

Przykłady zastosowań, gazy mierzone

pomiar przepływu powietrza, wydajność sprężarek, chłodzenie silników, klimatyzacja, wentylacja, nawiewy, kontrola przepływu powietrza na stanowiskach roboczych, gazy emisyjne w oczyszczalniach ścieków, mieszaniny gazów o znanym składzie, mieszaniny gazów z powietrzem, spaliny, spaliny zanieczyszczone, gazy techniczne (np. argon Ar, hel He, dwutlenek węgla CO2, gaz ziemny, azot N, sześciofluorek siarki SF6, metan, …) i inne.

Informacja techniczna

Więcej informacji na stronie producenta www.hoentzsch.com

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje wykonanie zadań pomiarowych pod klucz, obejmujące kompletację i dostawę urządzeń pomiarowych oraz armatury montażowej, instalację i uruchomienie na obiekcie.