Zestaw pomiarowy "GROM K"


"GROM K" jest ultradźwiękowym zestawem pomiarowym z przelewem Palmera-Bowlusa. Jest przeznaczony do zastosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:


stanowisko serwisowo - badawcze 1

stanowisko serwisowo - badawcze 2


"GROM" Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
to znak firmowy ALFINE-TIM

"GROM K" to zestaw pomiarowy z przelewem Palmera-Bowlusa.

Wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza / ściekomierza rozliczeniowego:

 1. Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS.
  Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji.
  Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzem / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda.
  Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  Rzecz w tym, że w liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.
 2. Dostarczany ściekomierz jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu i wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę.
 3. Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu.
 4. Wizualizacja danych ściekomierza „GROM K”, jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej „TYLKO do ODCZYTU”!
 5. Zestaw „GROM K” nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Ściekomierz „GROM K” jest wyróżniającym się urządzeniem, które spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym.


Każdy zestaw pomiarowy "GROM K" jest dostarczany z Imiennym Protokołem Sprawdzenia z wydrukiem błędów. W procesie produkcji i sprawdzania na mokro są wykorzystywane stanowiska z wzorcowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi, wchodzące w skład bogatego własnego oprzyrządowania narzędziowego firmy ALFINE-TIM.

"GROM K" posiada szereg wyróżniających właściwości:

GROM K szafka przy studni pomiarowej GROM K - szafka pomiarowa

Informacja techniczna

Formularz doboru

Dostępne jest bezpłatne opracowanie "GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów"

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: "Lepiej zapobiegać niż gasić".
W związku z powyższym zapewniamy:

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.