Zestaw pomiarowy "GROM K""GROM K" jest ultradźwiękowym zestawem pomiarowym z przelewem Palmera-Bowlusa. Jest przeznaczony do zastosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

Każdy zestaw pomiarowy "GROM K" jest dostarczany z Imiennym Protokołem Sprawdzenia z wydrukiem błędów. W procesie produkcji i sprawdzania na mokro są wykorzystywane stanowiska z wzorcowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi, wchodzące w skład bogatego własnego oprzyrządowania narzędziowego firmy ALFINE-TIM.

stanowisko badawczo - produkcyjne 1

stanowisko badawczo - produkcyjne 2


"GROM K" posiada szereg wyróżniających właściwości:

GROM K szafka przy studni pomiarowej GROM K jest przyjazny dla środowiska GROM K - szafka pomiarowa

Informacja techniczna

Formularz doboru

Dostępne jest bezpłatne opracowanie "GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów"

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.