Zestaw pomiarowy "GROM K"



"GROM K" z przelewem Palmera-Bowlusa jest przeznaczony dla instalacji grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania: "GROM K" posiada szereg wyróżniających właściwości:

GROM K szafka przy studni pomiarowej GROM K jest przyjazny dla środowiska GROM K - szafka pomiarowa

Informacja techniczna

Formularz doboru

Dostępne jest bezpłatne opracowanie "GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów"

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.