Zestaw pomiarowy "GROM PT"


PARTI-MAG-SERW przepływy grawitacyjne - ścieki, deszczówka, woda "GROM PT" jest przeznaczony do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków, wód opadowych, wód roztopowych, deszczówki i wody w instalacjach grawitacyjnych: w rurociągach, kanałach ściekowych i kanałach deszczowych, w sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, strumieniach itp.

Aktualnie oferowany zestaw pomiarowy „GROM PT” z przepływomierzem elektromagnetycznym TIDALFLUX firmy Krohne jest wykonaniem równoważnym do poprzednio oferowanego „GROM P” z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW.

przepływy grawitacyjne - ścieki, deszczówka, wody opadowe, woda

"GROM PT" jest dostarczany z Imiennym Świadectwem Kalibracji na mokro na stanowisku producenta.

"GROM PT" jest najbardziej wiarygodnym urządzeniem uznawanym przez rozliczające się strony, a zwłaszcza w przypadkach sporów czy niejasności.

"GROM PT" ma szeroki zakres pomiarowy, mierzy już przy bardzo małych przepływach.
Obrazuje to poniższe zdjęcie, wykonane podczas badania przepływomierza TIDALFLUX na wzorcowym stanowisku badawczo-produkcyjnym firmy ALFINE-TIM.

Przepływomierz mierzy przy minimalnym przepływie - zaznaczono żółtą linią! Przepływomierz mierzy przy minimalnym przepływie!

Na zdjęciu widać, że woda wypływa bardzo cienkim strumieniem z odcinka prostego za czujnikiem przepływomierza (zaznaczono żółtą linią). Podczas tego badania zmierzony przepływ, wskazany przez liczydło elektroniczne przepływomierza TIDALFLUX, wyniósł zaledwie 0.02 m3/h = 20 l/h! Tę samą wartość przepływu wskazały wzorcowe klasyczne elektromagnetyczne przepływomierze, będące integralną częścią stanowiska badawczo-produkcyjnego.

Dotychczas w Polsce zrealizowano ponad 230 instalacji pracujących niezawodnie od 1997 roku, w tym ze ściekomierzami PARTI-MAG-SERW o średnicach DN 1000, DN 1200 i DN 1400. Na życzenie prześlemy "Listę referencyjną".

"GROM P" został nagrodzony Złotym Medalem na Targach POLEKO`2003. Rozwiązanie jest chronione prawami autorskimi.

PARTI-MAG-SERW / DN 1200, zrealizowana instalacja

"GROM P" ze ściekomierzem PARTI-MAG-SERW charakteryzuje stała i niezmienna w czasie konstrukcja mechaniczna, uniemożliwiająca wpływanie na wynik pomiaru. Właściwa zabudowa wymaga zastosowania odcinka pomiarowego złożonego z prostych odcinków rurociągów na napływie i wypływie, o przekroju kołowym. Poza odcinkiem pomiarowym kształt kolektora może być dowolny. Istotnym elementem odcinka pomiarowego jest rewizja / wyczystka o specjalnej konstrukcji, ułatwiająca przeprowadzanie okresowych czynności serwisowych czujnika ściekomierza. "GROM P" jest zespołem wzajemnie dobranych modułów, z których każdy charakteryzuje się określoną funkcjonalnością.

Elementem podstawowym jest specjalny elektromagnetyczny ściekomierz / wodomierz PARTI-MAG-SERW składający się z czujnika (średnice DN 150 ... DN 2000) oraz liczydła elektronicznego (przetwornika).
Zestaw można w dowolnym czasie rozbudować o dodatkowe moduły, jak: szafa polowa z zabezpieczeniami, "ALF LZN" - licznik zaników zasilania i sumarycznego czasu trwania zaników zasilania, "UPS SIN - układ podtrzymania napięcia zasilania, pomiar pH, pomiar przewodności właściwej, sygnalizacja obecności wody w studni / komorze pomiarowej, sygnalizacja otwarcia drzwi szafy polowej, autoryzowana armatura montażowa, zasilanie z baterii słonecznych / wiatrowych (w przygotowaniu).

i-SMOK "GROM P" może być wyposażony w system => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych (dawniej GROM FlowStory). System umożliwia rejestrację danych pomiarowych oraz stałą (24/7) zdalną kontrolę stanu pracy ściekomierza na obiekcie (przepływ, stany sumatorów, przekroczenia wartości alarmowych, parametry autodiagnostyczne, zaniki zasilania, alarmy włamaniowe). Dane są przesyłane z wykorzystaniem transmisji GSM / GPRS. System umożliwia podgląd danych pomiarowych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę. Dostęp do danych pomiarowych jest możliwy z dowolnych dogodnych punktów kontrolnych, np. z dyspozytorni rozliczających się stron. System "i-SMOK" umożliwia przeglądanie archiwalnych danych pomiarowych w formie wykresów a także bilansowanie, drukowanie oraz eksport. Dane pomiarowe są rejestrowane na serwerze firmy "ALFINE-TIM".

W zakresie zdalnego monitoringu zapraszamy do działu "Telemetria".

TIDALFLUX => karta katalogowa czujnik

TIDALFLUX => karta katalogowa przetwornik

Uwaga:
Do pobrania - bezpłatne opracowanie przybliżające zestaw pomiarowy "GROM P":

"GROM P" Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów

Formularz doboru

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. linklink