Zestaw pomiarowy "GROM W"


GROM W - mało inwazyjne sondy pomiarowe

"GROM W" jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu deszczówki, wody, deszczówki, wód opadowych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

"GROM W" jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat
za odprowadzanie wód deszczowych / opadowych i roztopowych,
zgodnie z Prawem wodnym obowiązującym od 01.01.2018 r.

Konstrukcja umożliwia opomiarowanie przypadków nietypowych lub trudno mierzalnych, ale o istotnym znaczeniu dla ustalenia opłat należnych za korzystanie ze środowiska naturalnego – zarówno przy pobieraniu wody powierzchniowej czy podziemnej jak i w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Cena nie zależy od średnicy rurociągu.

Po zainstalowaniu aparatury pomiarowej rurociąg może być zakopany!
Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano - montażowe.

"GROM W" zabudowany w studni umożliwia instalację szczelną, która zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu "ALFINLINE". Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).

"GROM W" umożliwia odczyty poziomu cieczy płynącej w rurociągu, przepływu chwilowego, przepływu sumarycznego z danego dnia oraz przepływu sumarycznego z kolejnych dni aktualnego tygodnia.

Z uwagi na niski pobór mocy zestaw pomiarowy „GROM W” może pracować przy zasilaniu bateryjnym, nadaje się do montażu w miejscach oddalonych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

"GROM W" może być objęty systemem zdalnego monitoringu => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych.
Przy zamówieniu "GROM W" z monitoringiem GSM / GPRS
roczny abonament w cenie zestawu!

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.