Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GACEK
Strażnik studzienek ściekowych / Rejestrator poziomu - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM PT
z przepływomierzem elektromagnetycznym TIDALFLUX - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

HydroLev - poziom w pompowniach i zbiornikach [1]
PartiCan - poziom i rejestracja [1]
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  GACEK
Strażnik studzienek ściekowych / Rejestrator poziomu - ścieki, wody opadowe i inneZestaw pomiarowy "GACEK" - Strażnik studzienek ściekowych

GACEK Strażnik studzienek ściekowych

"GACEK" jest przeznaczony do opomiarowania poziomu (i przepływu):

  • deszczówki, wód opadowych i wody
  • ścieków
w oparciu o nową koncepcję pomiarów sprzyjającą redukcji kosztów.

Kalkulator przepływu znajduje się na serwerze a informacje pomiarowe wyświetlane są na ekranie lokalnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Obliczenia przepływu obejmują praktycznie dowolne rozwiązania techniczne odcinka pomiarowego, jak rurociągi, koryta, zwężki, przelewy, kanały, np. KPV UNIKLAR, Parshall, Palmer-Bowlus, Venturi, prostokątne, trapezowe, trójkątne, U-kształtne a także o kształcie indywidualnym.

"GACEK" z systemem => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanyxh znajduje zastosowanie w systemach rozproszonych do:

  • zdalnego bezprzewodowego monitoringu GSM / GPRS poziomu i przepływu deszczówki, wody i ścieków w wybranych punktach pomiarowych, przy czym ilość zainstalowanych zestawów "GACEK" objętych monitoringiem jest praktycznie nieograniczona
  • rejestracji danych pomiarowych na serwerze firmy "ALFINE-TIM"
  • powiadamiania o wystąpieniu stanów alarmowych - komunikat SMS na podane numery telefonów komórkowych.

Dzięki wyposażeniu w system GPS każdy zainstalowany zestaw pomiarowy "GACEK" może być łatwo zlokalizowany, na dowolnie rozległym obszarze.

Przykład realizacji - "GACEK" w wersji rozdzielnej

Sonda pomiarowa została zainstalowana w studni na wsporniku a mała szafka pomiarowa z modułem przekazu GSM / GPRS - w pobliżu studni.

GACEK - sonda pomiarowa w studni GACEK z monitoringiem GSM / GPRS - szafka pomiarowa

Przykłady realizacji - "GACEK" w wersji "niewidoczny"

Wszystkie elementy zestawu pomiarowego, łącznie z modułem przekazu GSM / GPRS, zostały zainstalowane wewnątrz studni.

GACEK z monitoringiem GSM / GPRS - niewidoczny GACEK z monitoringiem GSM / GPRS - niewidoczny

"Gacek" może być zasilany z baterii.

Instalacja i kalibracja na obiekcie jest bardzo łatwa.
Czynności serwisowe zostały zredukowane do minimum.

Przykłady zastosowań

  • systemy kanalizacyjne i deszczowe
  • studzienki ściekowe i przykanaliki
  • koryta, zwężki i przelewy pomiarowe
  • rzeki, potoki, strumienie, stawy, zbiorniki wodne i retencyjne
  • monitoring antypowodziowy w ochronie środowiska.

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.linklinklinkKategorie: deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, przelewy burzowe, pomiar przepływu w kanałach otwartych, pomiar przepływu grawitacyjnego, pomiar poziomu, pomiar przepływu, studnie, rzeki, strumienie, monitoring rozproszonych obiektów, monitoring zdalny, lokalizacja GPS


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.