Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GACEK
Strażnik studzienek ściekowych / Rejestrator poziomu - ścieki, deszczówka, wody opadowe
[1]

GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, deszcówka, wody opadowe
[1]

GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW - ścieki, deszczówka, woda
[1]

GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - deszczówka, wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ATM-100 - moduł telemetryczny [1]
ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

7 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

HydroLev - poziom w pompowniach i zbiornikach [1]
PartiCan - poziom i rejestracja [1]
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - deszczówka, wody opadowe, ścieki oczyszczoneZestaw pomiarowy "GROM W"

GROM W - mało inwazyjne sondy pomiarowe

"GROM W" jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu deszczówki, wody i ścieków oczyszczonych w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego.

Konstrukcja umożliwia opomiarowanie przypadków nietypowych lub trudno mierzalnych, ale o istotnym znaczeniu dla ustalenia opłat należnych za korzystanie ze środowiska naturalnego – zarówno przy pobieraniu wody powierzchniowej czy podziemnej jak i w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Cena nie zależy od średnicy rurociągu.

Po zainstalowaniu aparatury pomiarowej rurociąg może być zakopany!
Zbędne jest przecinanie rurociągu i budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano - montażowe.

Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu "ALFINLINE". Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).

"GROM W" umożliwia odczyty poziomu cieczy płynącej w rurociągu, przepływu chwilowego, przepływu sumarycznego z danego dnia oraz przepływu sumarycznego z kolejnych dni aktualnego tygodnia.

Z uwagi na niski pobór mocy zestaw pomiarowy „GROM W” nadaje się do montażu w miejscach oddalonych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

"GROM W" może być objęty systemem zdalnego monitoringu => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych.
Przy zamówieniu "GROM W" z monitoringiem GSM / GPRS
roczny abonament w cenie zestawu!

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.Kategorie: pomiar przepływu w kanałach otwartych, pomiar przepływu grawitacyjnego, pomiary ciśnieniowe, woda i ścieki, deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, kanały otwarte, częściowe wypełnienie, grawitacja, rozliczenia


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.