Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GACEK
Strażnik studzienek ściekowych / Rejestrator poziomu - ścieki, deszczówka, woda
[1]

GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, deszcówka, woda
[1]

GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW - ścieki, deszczówka, woda
[1]

GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym ALFINLINE - deszczówka, ścieki oczyszczone, woda
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

! Woda, ścieki i ciecze przewodzące [8]
ALFINLINE - pomiary mało inwazyjne [5]
Pomiary masy i gęstości [1]
Pomiary przepływu pulsującego [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pmiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
z pomiarem energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ATM-100 - moduł telemetryczny [1]
ZDI-500-GSM [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Zestawy ALFINLINE

ALFINLINE SET 200 [1]

7 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

HydroLev - poziom w pompowniach i zbiornikach [1]
PartiCan - poziom i rejestracja [1]

2 Przepływomierze elektromagnetyczne

 »  ! Woda, ścieki i ciecze przewodzące


Specyfikacja produktu:


2 AquaMaster
Przepływomierz z zasilaniem bateryjnym » AquaMaster

Producent: ABB

"AquaMaster" jest najnowocześniejszym przepływomierzem elektromagnetycznym przeznaczonym do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych, sterowania procesami oraz detekcji wycieków. Do liczydła elektronicznego (przetwornika) przepływomierza można podłączyć przetwornik ciśnienia, co rozszerza możliwości monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

„AquaMaster” może być zasilany z baterii albo z panelu solarnego lub solarno-wiatrowego,
a zatem może być instalowany w miejscach oddalonych
gdzie nie ma dostępu do sieci. Opcjonalnie dostępna jest wersja z zasilaniem sieciowym.

"AquaMaster" spełnia wymogi norm międzynarodowych OIML / MID 2004/22/EC, także w zakresie opomiarowania rozliczeniowego.

"AquaMaster" jest stosowany w rurociągach całkowicie wypełnionych o średnicach DN 15 ... DN 600. Dzięki specjalnej innowacyjnej konstrukcji czujnika NIE są wymagane odcinki proste na napływie ani na wypływie.

AquaMaster

„AquaMaster” może być włączony do bezprzewodowego systemu monitoringu GSM sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. Dzięki temu operator może zdalnie monitorować przepływomierz i m.in. otrzymywać w zaprogramowanym cyklu informację o danych pomiarowych - w postaci komunikatów SMS odbieranych przy użyciu telefonu komórkowego. Sprzyja to zwiększeniu efektywności pracy, skróceniu czasu reakcji i zwiększeniu komfortu pracy operatora przy jednoczesnej redukcji wydatków związanych z prowadzeniem i utrzymaniem tras kablowych.
Szczegóły przedstawiono w Informacji technicznej.


W przygotowaniu:
Transmisja danych GSM / GPRS, podgląd on-line i rejestracja danych pomiarowych
na serwerze firmy "ALFINE-TIM" lub na serwerze wskazanym przez Użytkownika.

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.
Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.