Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GACEK
Strażnik studzienek ściekowych / Rejestrator poziomu - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM PT
z przepływomierzem elektromagnetycznym TIDALFLUX - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

HydroLev - poziom w pompowniach i zbiornikach [1]
PartiCan - poziom i rejestracja [1]
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne


Specyfikacja produktu:


Zestaw pomiarowy "GROM K"


"GROM K" jest ultradźwiękowym zestawem pomiarowym z przelewem Palmera-Bowlusa. Jest przeznaczony do zastosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:
 • wód opadowych, wód roztopowych i innych
 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.

Każdy zestaw pomiarowy "GROM K" jest dostarczany z Imiennym Protokołem Sprawdzenia z wydrukiem błędów. W procesie produkcji i sprawdzania na mokro są wykorzystywane stanowiska z wzorcowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi, wchodzące w skład bogatego własnego oprzyrządowania narzędziowego firmy ALFINE-TIM.

stanowisko serwisowo - badawcze 1

stanowisko serwisowo - badawcze 2


"GROM K" posiada szereg wyróżniających właściwości:

 • niski koszt
 • nie wymaga kalibracji na obiekcie
 • innowacyjna konstrukcja kompaktowa umożliwia zachowanie właściwości metrologicznych po zainstalowaniu
 • łatwa instalacja w studzienkach pomiarowych, niskie koszty budowlane
 • opcja: zdalny monitoring => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych, który umożliwia stały podgląd sytuacji na obiekcie (24/7) i zapewnia:
  • odczyty lokalne - na przenośnym wyświetlaczu bezprzewodowym hand-held, bez konieczności otwierania szafki pomiarowej, np. wprost z przejeżdżającego samochodu służb utrzymania ruchu; zapewnia to wygodę odczytu np. gdy studnia znajduje się w miejscu trudno- lub niedostępnym (ogrodzona działka, roztopy)
  • odczyty z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie 24/7 - danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
  • rejestracja danych pomiarowych na serwerze firmy "ALFINE-TIM", możliwość tworzenia bilansów, zestawień i raportów
  • powiadamianie SMS o wystąpieniu sytuacji alarmowych umożliwia szybką reakcję serwisową
 • zasilanie sieciowe lub system autonomicznego ekologicznego zasilania EKO-POWER daje
  możliwość pracy w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 110 wzwyż, szeroki zakres pomiarowy,
  już od ok. 0.1 m3/h (0.03 l/s)
 • Imienne Świadectwo sprawdzenia na mokro z wydrukiem błędów uwzględnia przewidywane wartości przepływu występujące w miejscu pomiaru, dzięki czemu zapewniona jest mierzalność nawet bardzo małych przepływów
 • opcja: wykonanie szczelne IP 68 i możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron - to dodatkowy atut.

GROM K szafka przy studni pomiarowej GROM K jest przyjazny dla środowiska GROM K - szafka pomiarowa

Informacja techniczna

Formularz doboru

Dostępne jest bezpłatne opracowanie "GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów"

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.Kategorie: zwężka, przelew, pomiar, opomiarowanie rozliczeniowe, rozliczenie wody i ścieków, deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, przepływ ścieków, ścieki bytowe, ścieki komunalne, deszczówka, przepływ deszczówki, przepływ wody deszczowej, wody roztopowe, zdalny monitoring, rejestracja danych pomiarowych, monitoring

Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.